Jogi nyilatkozat

Kérem, hogy figyelmesen olvassa el az alábbiakat. A honlapom vagy bármely oldalának megnyitása az alábbi nyilatkozatunkban foglaltak elfogadását jelenti.

Vásári József Honlapja (www.vasari.hu) mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül szabadon látogatható. A Honlapon megismerhetők Vásári József partner termékei, szolgáltatásai.

A weboldal domain-nevének tulajdonosa Vásári József .

Vásári József ügyfelei személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli. Megőrzi a birtokába jutott adatok – különös tekintettel a személyes adatok – bizalmasságát, gondoskodik azok biztonságáról. Kialakítja azokat az eljárási szabályokat, egyben felügyeli betartásukat, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek. További információk az adatkezelési nyilatkozatban találhatók.

Vásári József a Honlapon – semmilyen személyes azonosító kódot (pl. PIN, jelszó), vagy bankkártya adatot nem kér a Honlapra látogatótól. Ilyen adatok megadásából származó károkért Vásári József semminemű felelősséget nem vállal.

Tájékoztatom, hogy a www.vasari.hu honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, esetleges módosulásáért Vásári József felelősséget nem vállal.

Vásári József nem vállal felelősséget a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából eredő károkért, amennyiben azok a Honlapon található adatoknak Vásári Józseftől független, vagy rajta kívülálló más személy által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy egyéb hasonló ok folytán keletkeznek. Az ügyfelek rosszindulatú programok elleni nem megfelelő védelméből adódó fertőzések, támadások, és ezáltal történő adatlopás, adatvesztés, vagy az adatok bárki által történő megváltoztatása következtében keletkező károkért Vásári József szintén nem vállal felelősséget.

A Honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logó-k, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk saját vagy partnereim védjegyoltalma, illetve szerzői jogi védelme alatt állnak, és kifejezetten a honlapokon való megjelenést célozzák. Ennek megfelelően Partnereim és Vásári József előzetes, írásos hozzájárulása szükséges minden, az internetes honlapról származó tartalom, vagy tartalom-rész bármiféle publikációban, prezentációban való szerepeltetéséhez, nyilvánosságra hozatalához, sokszorosításához, másolásához, terjesztéséhez.